A REOF Nonprofit Kft. a DEOEC megbízásából az angol nyelvű oktatás azon feladatait látja el az Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi, Gyógyszerész és Népegészségügyi Iskolai Karain, amelyekre a DEOEC-nek nincs elegendő kapacitása, illetve egyedi, időszakos vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó.

A DEOEC az oktatási feladatok maradéktalan teljesítéséhez, az angol nyelve folytatott oktatás változatlan színvonalon történő ellátásához a személyi feltételeket részben, a REOF Nonprofit Kft-vel történő együttműködéssel biztosítja.

Erre a tevékenységre a REOF Nonprofit Kft. és a DEOEC között oktatási szerződés kötődött.

A REOF Nonprofit Kft. fenti tevékenysége ellátásához további megbízottakat von be, akikkel tevékenységük ellátásához szerződést köt. A térítéses orvosképzésben gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó és természetes személy vehet részt. Megbízottaink a feladatok ellátásához előírt tudományos minősítéssel, nyelvismerettel és megfelelő felsőoktatási gyakorlattal rendelkeznek.

Ha oktatási tevékenységét társas, illetve egyéni vállalkozás formájában szeretné elvégezni, akkor társaságunkkal szerződést kell kötnie.

Szerződés kötését ügyfélszolgálati irodánkban személyesen (Elméleti Tömb alagsor), telefonon: 06/52/411-717/59221 melléken, email-ben: ganiko@reof.hukezdeményezheti.

Többéves gyakorlattal rendelkező kolléganőnk szívesen áll rendelkezésére a tárgykörben felmerülő kérdéseivel.

A szerződéshez szükséges adatok:

Email cím (kötelező)

Cégnév

Adószám

Bankszámlaszám

Közreműködő címe

Oktató neve

A szerződés megkötésének dátuma

Szerződéskezdeményezőt a fenti adatokkal lehet indítani fenti elérhetőségek bármelyikén.

Az oktatási tevékenység elszámolása havonta történik. Teljesítésigazolás után szerződéses partnereinknek kiküldött értesítő alapján kiállított számla szerinti összeget a REOF Nonprofit Kft átutalással teljesíti.

A REOF Nonprofit a Térítéses Orvosképzés szervezését, lebonyolítását a Nemzetközi Oktatási Központtal együttműködve végzi.

Bejelentkezéshez hívjon a +36 52 444 222 telefonszámon!